ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА ПО ADR

„БЪЛГАРСКО МАШИНОСТРОЕНЕ ДОБРИЧ-БМД” АД e основен производител на автомобилни надстройки и ремаркета в България. Фирмата притежава необходимия опит и специализация за производството на нови транспортни средства по ADR  клас І тип EXIII и EXII – ремаркета и автомобилни надстройки за взривоопасни вещества. Необходимо е автомобилите,  върху които се монтират надстройките, да отговарят на изискванията за съответния клас и тип по ADR. Това е валидно и за теглещите автомобили на ремаркетата.

Всяко ново изделие на „БЪЛГАРСКО МАШИНОСТРОЕНЕ ДОБРИЧ-БМД” АД е единично типово одобрено, след положително становище на европейска техническа служба и вписано в регистрите на ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”.

Специализацията на БМД АД в производството на нови транспортни средства по ADR клас І тип EXII и EXIII дава основание да предлага и:

 1. Ремонти на вече регистрирани по ADR транспортни средства

За тип EXII

 • Изработване на нови брезентови покривала спазвайки изискванията на ADR
 • Подмяна на шперплатов под удовлетворяващ изискванията по ADR
 • Ремонт или подмяна на колони, алуминиеви капаци, ключалки и др.
 • Подмяна на ел. инсталация

За тип EXIIІ

 • Ремонт на панели, ъгли, задна рамка на панел заден, спазвайки изискванията на ADR
 • Ремонт или изработване на нови задни или странични врати в съответствие на изискванията по ADR
 • Подмяна на шперплатов под удовлетворяващ изискванията по ADR

ВНИМАНИЕ

За всеки ремонт Фирма „БЪЛГАРСКО МАШИНОСТРОЕНЕ ДОБРИЧ-БМД” АД издава ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ съпроводена с необходимите сертификати на вложените материали, касаещи произхода и качеството им, отговарящи на изискванията по ADR.

 1. Реконструкции  на регистрирани по ADR транспортни средства по искане на клиента

За тип EXII

 • Подмяна на височината на надстройката
 • Реконструкция на стандартна надстройка в настройка със завеси от двете страни /двустранна щора/ и с раздвижен таван и завеси /тристранна щора/, изпълняващи изискванията по ADR
 • Увеличаване височината на алуминиеви капаци
 • Изработване и монтиране на заден панел с две задни врати, съобразен с особеностите на съществуващата надстройка, изпълнявайки всички изисквания по ADR
 • Монтиране на падащи задни хидравлични бордове с различна товароносимост

 За тип EXIIІ

 • Изграждане на странична врата в рамка с разположение според желанието на клиента отговаряща на изискванията по ADR
 • Изграждане на преградни стени
 • Замяна на вътрешни заключващи устройства на вратите с външни
 • Монтиране на падащи задни хидравлични бордове с различна товароносимост

ВАЖНО !!!

За всяка реконструкция  „БЪЛГАРСКО МАШИНОСТРОЕНЕ ДОБРИЧ-БМД” АД издава необходимата съпроводителна документация включително декларация на  ИА „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”, издадена на база протоколи от европейска оторизирана тeхническа служба

 1. Монтаж на нови надстройки по ADR произведени от „БЪЛГАРСКО МАШИНОСТРОЕНЕ ДОБРИЧ-БМД” АД върху регистрирани по ADR стари автомобили, изпълняващи изискванията за съответния клас и тип транспортни средства.
 1. Монтаж на нови надстройки по ADR произведени от v„БЪЛГАРСКО МАШИНОСТРОЕНЕ ДОБРИЧ-БМД” АД върху нерегистрирани по ADR стари автомобили, но изпълняващи изискванията по ADR за съответния клас и тип.

За повече информация :

9300 Добрич ул.Калиакра №66                                                                           

Тел: 058 605 567

MT: 0888 595062

Факс: 058 602 787

Е-mail: office_bmd@mail.bg

WEB:  www.bmd-dobrich.com