БМД Добрич

В своето производство на надстройки и ремаркета – бордови, фургонни, изотермични, самосвални, автовозни, пътно строителни и др., фирма БМД Добрич  успешно си сътрудничи с водещи европейски производители на ходови агрегати, спирачни системи, хидравлични, системи и комплектация за каросерииното производство.

Традиционни клиенти на фирмата са вносителите на автомобили в България . С много от тях има постигнати договорености за използване на обши лизингови схеми за шасита, дооборудвани с надстройки производство на „БЪЛГАРСКО МАШИНОСТРОЕНЕ ДОБРИЧ – БМД” АД.

„БЪЛГАРСКО МАШИНОСТРОЕНЕ ДОБРИЧ – БМД” АД

  • Предлага продукти с европейско качество, отговарящи на изискванията за сигурност, лесна експлоатация и достъпна цена.
  • Внедрява нови технологии и технически решения за повишаване качеството на произвежданите изделия
  • Подържането на тесни контакти с клиентите, стриктното спазване на договорните отношения прави фирмата надежден бизнес партньор.