Българско Машиностроене Добрич – БМД участва в Добрички панаир „Селското стопанство и всичко за него“ 2014

Информираме Ви, че и тази година за пореден път ще участваме в предстоящото изложение „Селското стопанство и всичко за него“ в гр. Добрич от 5.08 до 9.08.2014 г. Фирменият ни щанд се намира на площадка II, СК „Простор“.

На изложението ще представим най – новите си продукти в областта на селското стопанство:

Българско машиностроене Добрич - БМД АД

  • Ремарке – зърновоз 18 тона с обем 15 м3
  • Автомобилна надстройка – зърновоз с обем 15 м3 
  • Ремарке – помпена станция за борба с бедствия и аварии при наводнения

Други продукти и услуги за селското стопанство предлагани от БМД:

•    Техника за превозване на зърно  

Самосвални селскостопански ремаркета с тристранно разтоварване Монтаж на шнекове, покривни конструкции с брезент и допълнителни капаци

Реконструкция на бордови автомобил в зърновоз

Реконструкция на самосвал в зърновоз

Монтаж на шнекове, покривни конструкции с брезент и допълнителни капаци Изработване на нов кош на зърновоз

Изработване на нов кош на зърновоз

•    Транспортни средства за извозване на бали

Селскостопански ремаркета платформи

Автомобилни автокомпозиции за превоз на бали

•   Повдигащи платформи за овощарство и лозарство

•   Транспортни средства за превоз на живи животни

•   Ремаркета за пчеларство

•   Ремонт и рециклиране на фуражовози

•    Ремонт и реконструкция на употребявани превозни средства за превоз на живи животни на дълги разстояния съгласно инструкцията на ЕС (Приложение към Заповед № РД 11- 717/07.07.2009 г.) подготвянето им за проверка и одобрение и получаване на лиценз.

Ще се радваме да ни посетите!

Екипът на фирма Българско Машиностроене Добрич – БМД

BMD_AGRO_fair_Dobrich_2014

Ремарке – помпена станция за борба с бедствия и аварии при наводнения | Ремарке – зърновоз 18 тона с обем 15 м3 | Автомобилна надстройка – зърновоз с обем 15 м3

BMD_AGRO_Fair_Dobrich_zarnovoz_nadstroika

Автомобилна надстройка – зърновоз с обем 15 м3

The Team of BMD Dobrich informs you that this year, we will once again participate in the forthcoming exhibitionAgriculture and Everything for It“ in Dobrich from 5.08 to 9.08.2014. Our company stand is located at alley II,  SC „Prostor“.

At the exhibition we will present  you our products and services in the field of agriculture.

“Bulgarian Machine Building Dobrich-BMD” JSC is a proven Bulgarian manufacturer of transport equipment certified in production, reconstruction, equipping and repair of trailers, semitrailers, superstructures for vehicles etc.

Our products:

• Grain transportation facilities: Agricultural tipping trailers triangular; Installing of augers, roofing with tarpaulin covers and additional boards; Transforming of tarpaulin bodies into grain cars; Transforming of trucks into grain cars; Manufacturing of grain cars gondolas

• Repair and recycling of feed trucks

• Vehicles for transportation of bales Agricultural platform trailers; Trailer trucks for transporting of bales

• Lifting platforms for horticulture & viticulture

• Vehicles for transportation of live animals

• Beekeeper Trailer

Tel:  +359 58 605 567

Fax: +359 58 602 787

“Bulgarian Machine Building Dobrich-BMD” AD

Kaliakra № 66,

9300 Dobrich

E-mail: office_bmd@mail.bg

WEB: www.bmd-dobrich.com

Welcome to visit us!

BMD Team


Високообемни ремаркета БМД Добрич

Високообемни ремаркета на произведени във фирма „Българско машиностроене Добрич – БМД“

Ремаркета с пълна маса до 3,5 т. до 43 куб. м. полезен обем

Ремаркета с пълна маса до 11 т. до 50 куб. м. полезен обем

ремаркета (2)

БМД

Тел: 058 605 567

MT: 0888595062

Факс: 058 602 787

9300 Добрич ул.Калиакра №66

Е-mail: office_bmd@mail.bg

WEB: http://www.bmd-dobrich.com


„Българско машиностроене Добрич“ – БМД водещ производител на ремаркета и автомобилни надстройки

www.bmd-dobrich.com

Българско Машиностроене Добрич – БМД АД

9300 Добрич,
ул. “Калиакра” 66
П.К. 425

Телефон: 058 605 567, 604 536
Мобилен: 0888 595 062
Мобилен: 0885 293 829

Факс: 058 602 787

bmdad@mail.orbitel.bg
office_bmd@mail.bg