Продуктова гама на изделия актуални за обществени поръчки / Общинска техника

БМД Добрич

1. Самосвали – пълна маса от 3,5 тона до 18 тона

2. Ремаркета за пътно-строителна и земекопна техника пълна маса от 2,6 до 20 тона

3. Самосвални ремаркета с тристранно разтоварване пълна маса от 11 тона до 18 тона

  • За модерно, интегрирано и устойчиво управление на битовите, металните и строителните отпадъци

4. Ремаркета за мотогенератори до 450 КVА с пълна маса от 750 кг. до 11 000 кг.

5. Комплектни мобилни трансформаторни подстанции

  • За енергиен мениджмънт на общините

6. Ремаркета телескопични вишки

7. Ремаркета – строителни фургони, фургони при бедствия и аварии

8. Цистерни за вода

  • Модул цистерна за миене и поливане
  • Автоцистерна за миене и поливане
  • Ремарке цистерна

9.Транспортни средства за медицински цели, медицинско оборудване

  • Мобилни лекарски, зъболекарски, рентгенови, мамографски и ехографски кабинети
  • Клинични лаборатории и др.

10. Мобилни лаборатории за дейностите по:

  • опазване на околната среда и водите, измерване на замърсяването на въздуха
  • комуникации и съобщения

11. Специализирани…

View original post 40 more words