Мобилни решения за събитийната и туристическата индустрия

Catering_show_exhibition_trailers23 Catering_show_exhibition_trailers235 copy Catering_show_exhibition_trailers2351

SIHRE_BMD_TOMEKO

Транспортни средства подходящи за:

– Мобилни павилиони за продажба на сладолед, кафе, безалкохолни напитки и бира

– Мобилни търговски обекти за хранителни стоки, плодове и зеленчуци, цветя, промишлени стоки и др.

– Търговски и офис модули

– Ремаркета сцени, ремаркета трибуни, ремаркета каси и др.

– Ремаркета за провеждане на рекламни кампании, разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, участие в събития, обществено осведомяване

Мобилни заведения

Иновационната политика на „Българско Машиностроене Добрич-БМД” АД, техническата ни компетентност, внедрителският ни опит и технологичните ни възможности дават възможност да:

  • проектираме и изработваме обемни леки пространствени конструкции
  • изпълняваме модификации на посочените изделия
  • усвояваме и произвеждаме принципно нови /специфични/ изделия
  • реконструираме и дооборудваме транспортните средства

Всяко от изделията е с Eвропейско типово одобрение от Eвропейските технически служби акредитирани в България TÜV и DEKRA.

За повече информация :

Тел: 058 605 567

MT: 0888 595062

Факс: 058 602 787

9300 Добрич ул.Калиакра №66

Е-mail: office_bmd@mail.bg

WEB: www.bmd-dobrich.com

Advertisements