Фургонни ремаркета

Фургонните ремаркета биват:

Атмосфероизолирани  фургонни ремаркета пълна маса до 3500 кг.

Термоизолирани фургонни ремаркета пълна маса до 3500 кг.

Хладилни фургонни ремаркета за температури от 0°C до +5 °C пълна маса до 3500 кг.

Хладилни фургонни ремаркета  за температури от 0°C до  –18°C пълна маса до 3500 кг.

Ремаркета магазин, пълна маса до 3500 кг.