Фургонни надстройки

 

Фургонните надстройки включват :

Фургонни атмосфероизолирани надстройки за автомобили на шаси пълна маса до 26 т.

Фургонни термоизолирани надстройки за автомобили на шаси пълна маса до 26 т.

Фургонни хладилни надстройки за температури от 0°C до +5 °C за товарни автомобили на шаси пълна маса до 26 т.

Фургонни хладилни надстройки за температури от 0°C до -18 °C за товарни автомобили на шаси пълна маса до 26 т.

Фургонни надстройки магазини за товарни автомобили на шаси